post image
  • rozwód i separację
  • unieważnienie małżeństwa
  • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
  • związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
  • podział majątku wspólnego
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • alimenty
  • z zakresu władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;