post image
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS
  • tworzenie i likwidacja spółek
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi