Blog :

W ostatnim czasie został opublikowany ważny wyrok dotyczący możliwości nałożenia przez operatora kary umownej za wcześniejsze wypowiedzenie umowy.

Zobacz