post image
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym oaz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (tj. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego