Adwokat

Adwokat Piotr Krywald jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2012 – 2014 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku.

Głównym przedmiotem jego działalności zawodowej jest prawo cywilne, rodzinne i karne.

W swojej działalności zawodowej dokłada wszelkiej staranności, aby pomoc prawna udzielana Klientom była na najwyższym poziomie. Pełne zaangażowanie połączone z pasją przy wypełnianiu zleconych zadań, stały kontakt z Klientem oraz rzetelna informacja są gwarantem dobrej współpracy. Dostrzegając wagę powierzanych przez Klienta spraw, zapewnia zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej dyskrecji.

Każda decyzja o udzieleniu pomocy prawnej poprzedzana jest bardzo szczegółową i gruntowną analizą merytoryczną przedstawionego problemu prawnego oraz rzetelnym wyliczeniem i zestawieniem kosztów przyszłej pomocy prawnej.

Usługi prawne są świadczone zarówno w formie wykonywania jednorazowych zleceń jak i stałej obsługi prawnej, uzależniając rodzaj, formę, czas i zakres pomocy od potrzeb i oczekiwań każdego Klienta, stosownie do charakteru, rodzaju i przedmiotu konkretnej sprawy. Przed przystąpieniem do współpracy Klient informowany jest w sposób wyczerpujący i zrozumiały o jej zasadach.

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key