Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest znane Klientowi przed podjęciem decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy.

W przypadku podmiotów instytucjonalnych i przedsiębiorców możliwa jest współpraca oparta na umowie o stałej obsłudze prawnej na warunkach wynagrodzenia ryczałtowego lub w oparciu o stawkę godzinową, a także na warunkach opisanych wyżej a dotyczących Klientów indywidualnych.

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key