post image
  • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni
  • reprezentacja spółdzielni przed organami i sądami administracyjnymi
  • reprezentacja członków spółdzielni w sporach ze spółdzielnią
  • porady i opinie prawne z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych