post image
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi
  • sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
  •  porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
  • opiniowanie w sprawie wzruszalności decyzji organu administracyjnego